hOger

DSC05977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(English underneath)

Groot. Fors. Flink. Kloek. Oftewel, alles behalve klein is deze metalen ring. Maar dit is voor Wietske geen belemmering. Al klimmend, balancerend en glijdend gaat ze de uitdaging aan. Eerst laag maar dan steeds hoger.

Duur: 11 minuten

Technische benodigdheden:

  • Vrije ruimte van minimaal 4 x 4 meter
  • Vlakke ondergrond
  • Hoogte van minimaal 5 meter
  • Bevestigingspunt boven en onder voor ring met een minimale belastingsmogelijkheid van 200kg
  • Muziekinstallatie

Voor buiten heb ik een eigen stellage waar de luchtring in hangt, benodigde ruimte is dan 7,5 x 7.5 meter.


Big. Huge. Large. Grand. In other words, this metal ring is
not small. But for Wietske this is not an obstacle.
While Climbing, balancing and sliding she faces the challenge.
First low, but then higher and higher.

Duration: 11 minutes

Technical requirements:

  • Performance area at least 4 x 4 meters
  • Flat floor
  • Height at least 5 meters
  • Anchor point at ceiling and floor with a minimum capacity of 200kg
  • Sound installation

For outside performance I have my own structure, for this I need an area of 7,5 x 7,5 meter.