kLoEk

DSC05977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(for English scroll down)

Groot. Fors. Flink. Kloek. Oftewel, alles behalve klein is deze metalen ring. Maar dit is voor Wietske geen belemmering. Al klimmend, balancerend en glijdend gaat ze de uitdaging aan.

Duur: 5 minuten

Technische benodigdheden:

  • Vrije ruimte van minimaal 4 x 4 meter
  • Vlakke ondergrond
  • Hoogte van minimaal 5,5 meter
  • Ophangpunt voor ring met een minimale belastingsmogelijkheid van 150kg
  • Muziekinstallatie

Voor buiten heb ik een eigen stellage waar de luchtring in hangt, benodigde ruimte is dan 7 x 7 x 6 meter.

 foto ben nienhuis - klein (640x427)Big. Huge. Large. Grand. In other words, this metal ring is

not small. But for Wietske this is not an obstacle.
While Climbing, balancing and sliding she faces the challenge.

Duration: 5 minutes

Technical requirements:

  • Performance area at least 4 x 4 meters
  • Flat floor
  • Height at least 5 meters
  • Anchor point at ceiling¬† with a minimum capacity of 200kg
  • Sound installation

For outside performance I have my own structure, for this I need an area of 7,5 x 7,5 meter.